el-GR English (United Kingdom)
  Είσοδος
Αυτόματες Ανοιγόμενες Πόρτες
Ανδρομέδα Α.Ε. | Ανδρομέδα Πόρτες Αυτόματες
 


      Αυτόματες πόρτες έχουν κυρίως χρησιμοποιηθεί στην συρόμενη εφαρμογή τους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή. Για παράδειγμα σε στενούς διαδρόμους που είναι απαραίτητο όλο το κατασκευαστικό πλάτος ανοίγματος, είναι ενδεδειγμένη η κατασκευή μιας αυτόματης ανοιγόμενης πόρτας. Εάν μάλιστα η κατεύθυνση του διερχόμενου κοινού είναι μία, είναι καλύτερη δυνατή λύση. Για αποφυγή ατυχημάτων υπάρχει σύστημα παθητικών υπέρυθρων ακτίνων που προστατεύει το κοινό από το θυρόφυλλο την ώρα που ανοίγει.

     Η εντολή για άνοιγμα δίδεται από ραντάρ, φωτοκύτταρο, δάπεδο-επαφή και ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες
 του χώρου αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
 


     Λειτουργικά, οι αυτόματες ανοιγόμενες πόρτες έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που το διερχόμενο κοινό δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα (άτομα με περιορισμένες δυνατότητες) είτε σε περιπτώσεις που η πόρτα είναι πολύ βαριά (πόρτα αξονικού τομογράφου, αλεξίσφαιρη πόρτα, μεγάλη πόρτα) , ή  ακόμα είναι ελεγχόμενες οι συνθήκες (ειδικές κλειδαριές με σύστημα ελέγχου πρόσβασης). Έχουμε τοποθετήσει αντίστοιχες αυτόματες πόρτες  κυρίως σε νοσοκομεία  και κοσμηματοπωλεία.Υπάρχουν δύο τύποι, ένας για βαριές και ένας για ελαφριές κατασκευές.

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ με εμπειρία και τεχνογνωσία στις αυτόματες πόρτες, μπορεί να βρει τη λύση για τον κάθε χώρο και την κάθε ανάγκη του πελάτη.


 Ανδρομέδα Α.Ε. | Ανδρομέδα πόρτες ανοιγόμενες

Αυτόματες Συρόμενες Πόρτες
 Ανδρομέδα αυτόματες πόρτες  

Η αυτόματη συρόμενη πόρτα είναι δικαίως το 70% των αυτομάτων εφαρμογών σε πόρτες. Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά είναι η μορφή πόρτας με τα λιγότερα προβλήματα. Δεν καταλαμβάνει ζωτικό χώρο (σύρεται παράλληλα με τα σταθερά υαλοστάσια), δεν έχει αδύνατα σημεία (μεντεσέδες που «κρεμάνε», περιορισμένο πλάτος ανοίγματος, δύσκολη μετάδοση κίνησης) και έχει μεγάλη ταχύτητα ανοίγματος (1,5 m/sec). Εάν προσθέσουμε το γεγονός ότι δέχεται οποιοδήποτε ενεργοποιητικό στοιχείο και επιπλέον διαθέτει και σύστημα εξόδου κινδύνου, είναι το απόλυτο «εργαλείο» του αρχιτέκτονα για εισόδους κτηρίων. Σε συνδυασμό με δεύτερη πόρτα σε μορφή ανεμοφράκτη προσφέρει αυξημένη θερμομόνωση και ασφάλεια.

Οι εφαρμογές σε εισόδους ξενοδοχείων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, καταστημάτων, μεγάρων γραφείων είναι πλέον σχεδόν υποχρεωτική. Η μείωση απωλειών κλιματισμού-θέρμανσης και η ασφαλής διευκόλυνση του διερχόμενου κοινού είναι μεγάλη.


 

     Υπάρχουν τέσσερεις τύποι μηχανισμών. Σε συνδυασμό με πέντε  εναλλακτικές σειρές προφίλ, δύο συστήματα εξόδου κινδύνου, διαστάσεις φύλλου έως 10 m2, εννέα εναλλακτικά ενεργοποιητικά στοιχεία και απεριόριστη επιλογή κρυστάλλου καλύπτουν πρακτικά και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις του μελετητή.

     Στα 25 χρόνια κατασκευών συνεργαστήκαμε με αρχιτέκτονες που κατά περίπτωση είχαν ειδικές απαιτήσεις σε αυτόματη πόρτα. Σε τράπεζες είχαμε αλεξίσφαιρες απαιτήσεις σε επίπεδο BR4. Σε νοσοκομεία η ακτινοπροστασία είναι απαραίτητη σε χώρους με ακτινολογικά μηχανήματα. Σε μεγάλα κτήρια υπάρχει η ανάγκη αυτόματης πόρτας που να είναι παράλληλα και πυράντοχη Ε 30 . Σε χώρους χειρουργείων, πόρτες χειρουργείων. Σε χώρους υψηλής ασφάλειας  κατασκευάσαμε ανεμοφράκτη με ελεγχόμενη πρόσβαση, τον πρόγονο του σημερινού κλωβού αποτροπής.


 Ανδρομέδα πόρτες αυτόματες
 Ανδρομέδα πόρτες αυτόματες  

    Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει και κατασκευάσει οποιοδήποτε κούφωμα ειδικών απαιτήσεων. Σε συνδυασμό με τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, μπορεί να υλοποιήσει οποιουδήποτε μεγέθους έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παραγωγή υποστηρίζεται από ομάδα ερευνητών (system developers) και συνεργάτες διεθνούς εμβέλειας που εξελίσσουν κατασκευές ασφαλείας και πυρασφαλείας με τις απαιτήσεις του πελάτη. Μια αυτόματη πόρτα, σωστά μελετημένη και κατασκευασμένη, διευκολύνει και προστατεύει το διερχόμενο κοινό και το κτήριο. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες μας να στον προσδιορισμό της ιδανικής μορφή που θα πρέπει να έχει η κατασκευή και μετά να την υλοποιήσουμε.

    Εξ’ ίσου σημαντική είναι η συντήρηση. Με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη οι τεχνικοί μας. Οι κατασκευές μας και η τεχνική υποστήριξη μετά την εγγύηση είναι ο καλύτερος διαφημιστής μας.
Περιστρεφόμενες Πόρτες
 

     Οι περιστρεφόμενες πόρτες ήταν οι τέλειοι  ανεμοφράκτες έως το 1970. Η εφαρμογή τους σε ξενοδοχεία ήταν περίπου υποχρεωτική. Ο αυτοματισμός έδωσε επιπλέον δυνατότητες στην χειροκίνητη κατασκευή, με αυξημένες διαστάσεις για διακίνηση πολλών ατόμων. Υπάρχει αυτόματη περιστρεφόμενη πόρτα σχεδιασμένη για είσοδο μεγάλων κτηρίων που είναι κατασκευασμένη να εξυπηρετεί 2.000 την ώρα.
     Σημαντική βελτίωση ήταν τα συστήματα αποτροπής ατυχήματος (παθητικές υπέρυθρες ακτίνες, φωτοκύτταρα ασφαλείας, ρύθμιση ευαισθησίας πρόσκρουσης σε εμπόδιο) που εξασφαλίζουν πλέον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Σε συνδυασμό με τα ενεργοποιητικά  radar  η κίνηση των ατόμων είναι απρόσκοπτη και η πόρτα αποδίδει το κόστος της επένδυσης.

     Ο σκελετός είναι από αλουμινένια προφίλ και τα κρύσταλλα ασφαλείας μπορούν να είναι και θερμομονωτικά. Η κατασκευή μπορεί να έχει τυποποιημένες και ειδικές διαστάσεις και οποιοδήποτε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής.

 Ανδρομέδα αυτόματες πόρτες