Αρχική > Αλεξίσφαιρα-Αντιβανδαλικά Yαλοστάσια

Υαλοπετάσματα ασφαλείας

H ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ανέκαθεν εστίαζε σε κατασκευές που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Η εξέλιξη αυτής της διαδρομής είναι πλέον οι πιστοποιημένες κατασκευές. Η βεβαιότητα ότι η εκάστοτε προτεινόμενη λύση είναι όντως αυτό που ισχυριζόμαστε και όχι ευχολόγιο ή ακόμα χειρότερο λανθασμένη εκτίμηση.

Η συνεισφορά μας στα υαλοπετάσματα ασφαλείας είναι διπλή. Επιλέγουμε τους κατάλληλους οίκους παραγωγής πιστοποιημένου συστήματος ώστε σε συνεγασία μαζί τους να προσφέρουμε το καταλληλότερο για τους πελάτες μας προϊόν. Οργανώνουμε ελέγχουμε και κατευθύνουμε την ομάδα μας στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πιστοποιημένης λύσης. Η αυτοκριτική είναι συνήθως το πιο δύσκολο κομμάτι.

Ο τραπεζικός χώρος μας έδωσε το έναυσμα για αυτή την εξειδίκευση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ο πρώτος πελάτης που μας εμπιστεύτηκε αλεξίσφαιρη κατασκευή με αυτοματισμούς στο χώρο καταμέτρησης. Αντίστοιχες κατασκευές έχουμε υλοποιήσει στην τράπεζα Αττικής, Εγνατία, Eθνική και πιο πρόσφατα στην τράπεζα Κύπρου. Εκτός από τις τράπεζες, η Ελληνική Αστυνομία μας ανέθεσε μέσω εργολάβου το σύστημα ελέγχου εισόδου στο χώρο εκδόσεως διαβατηρίων. Το Πολεμικό Ναυτικό, Αεροδρόμιο Μακεδονίας, πρεσβείες, βιομηχανικοί χώροι υλικών στρατηγικής σημασίας και τέλος ιδιώτες μας ανέθεσαν μελέτη και κατασκευή πολύπλοκων και απαιτητικών κατασκευών που κοινό χαρακτηριστικό είχαν την πιστοποίηση.

Καταξιωμένοι οίκοι παραγωγής πρώτων υλών και συστημάτων συγκαταλέγονται στούς συνεργάτες της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ , καλύπτοντας με τεχνογνωσία και πρώτες ύλες την ομάδα μας.

Υαλοπετάσματα σημειακής στήριξης

Στα τέλη της δεκαετίας 1990 καθιερώθηκε η σημειακή στήριξη σαν η πρωτοποριακή-ποιοτική τεχνοτροπία Ανδρομέδα | κουφώματα ασφαλείαςυαλοπετασμάτων διεθνώς. Ο πρώτος οίκος που τα εμπνεύστηκε και εξέλιξε ήταν ο PILKINGTON με το σύστημα PLANAR και αμέσως μετά ο St GOBAIN με το SPIDER. Αυτή η πρωτοπορία απέκτησε οπαδούς, μιμητές και αντιγραφείς. Σύντομα στην αγορά παρουσιάστηκαν αντίστοιχα προϊόντα σε πολλές μορφές και ποιότητες. Σήμερα σχεδόν κάθε οίκος προσφέρει εκτός από τα συμβατικά συστήματα υαλοπετασμάτων και μια λύση σημειακής στήριξης. Οι μηχανικοί της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι σε συνεχή συνεργασία με μελετητές και εργολάβους ώστε να υποστηρίζουν με σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες το όποιο έργο με το κατάλληλο προϊόν.

Εξ΄ ίσου σημαντικό είναι και το θέμα υποδομή-σκελετός στήριξης, καθώς και η τοποθέτηση. Για να αποπερατωθεί μια πιστοποιημένη κατασκευή, πρέπει να μελετηθεί στατικά και να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες εφαρμογής με τα σωστά υλικά του συστήματος. Καθίσταται απαραίτητη στις περιπτώσεις πού το έργο έχει αλεξίσφαιρες ή πυράντοχες απαιτήσεις. Η άμεση και μακρόχρονη συνεργασία της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ με τους προμηθευτικούς οίκους αποδίδει ιδιαίτερα σε εφαρμογές που δεν έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα και απαιτούν νοοτροπία πρωτότυπου σχεδιασμού και κατασκευής.

Επιστροφή

© Andromeda BT 2020