Αρχική > Πυράντοχα υαλοστάσια και έξοδοι κινδύνου

Πυράντοχα υαλοπετάσματα

Τα πυραντοχα κρυστάλλινα χωρίσματα είναι κατασκευές από ειδικα συνολικά πιστοποιημένα υλικά (χαλύβδινα προφίλ, κρύσταλλα, υλικά πάκτωσης και στεγάνωσης). Ο εξοπλισμός των κινητών μερών (μηχανισμοί επαναφοράς, κλειδαριές, μπάρες πανικού) ολοκληρώνει τον πιστοποιημένο στό σύνολο συνδυασμό. Η κατασκευή κατηγοριοποιείται σε κατηγορία Ε αδιαπερατότητα σε φλόγα-καπνό, ΕW αδιαπερατότητα σε φλόγα καπνό και θερμότητα και ΕΙ αδιαπερατότητα σε φλόγα καπνό , θερμότητα και ακτινοβολούμενη θερμότητα. Ανάλογα τις απαιτήσεις του έργου, υπάρχουν πιστοποιημένες λύσεις σε ηλεκτροστατικά βαμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ μελετά ειδικά για το εκάστοτε έργο το 90% των κατασκευών της.

Η στενή συνεργασία με τον μελετητή, προσδιορίζει το είδος και τη μορφή των υλικών ώστε να επιτευχθούν οι λειτουργικές ανάγκες του τελικού χρήστη, μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Επίσης σημαντικό είναι ο συνδυασμός αναγκών πυραντοχής, αντιβανδαλιστικής προστασίας στεγάνωσης και θερμομόνωσης σε εξωτερικά υαλοπετάσματα.

Οι μηχανικοί έργων και ο μηχανολόγος παραγωγής έχουν σαν κύριο στόχο τή\ην τεχνική υποστήριξη σε στάδιο μελέτης ώστε χωρίς πίεση χρόνου να προσδιοριστεί η ιδανική λύση. Στη συνέχεια, στο στάδιο υλοποίησης, οι συκγεκριμένοι μηχανικοί έργων που έχουν μελετήσει την συγκεκριμένη περίπτωση, αναλαμβάνουν την οικονομική διαπραγμάτευση-συμφωνία εκτέλεσης κατον συντονισμό-επίβλεψη παραγωγής-τοποθέτησης. Στο τέλος, παραδίνουν στον εργοταξιάρχη και κλείνουν την εργολαβία.

Επιστροφή

© Andromeda BT 2020